Věda v záři reflektorů aneb mediální trénink vědců VŠB

Proč popularizace a komunikace vědy

Věda není jen pro vědce. Popularizace vědy pomáhá pochopit komplexní výzkum a zpřístupnit každému vědecké závěry. Mění abstraktní myšlenky na příběhy, které oslovují širokou veřejnost. Vědecký výzkum často závisí na finanční podpoře.

 A tady platí, čím více lidí je obeznámeno s významem vědy, tím větší podporu a porozumění získáváme od veřejnosti i vládních institucí a případných donátorů. Popularizace vědy může posloužit jako inspirace pro mladé talenty. Když vidíme vědce jako hrdiny, kteří řeší globální problémy, motivuje to další generaci k zapojení do vědeckého výzkumu.

Jak oslovit média a veřejnost

Se zveřejněním výzkumu není potřeba za každou cenu spěchat. A to nejen s ohledem na konečné výsledky bádání, ale také kvůli nutnosti řádné dokumentace celého projektu, stvrzení autorství a podobně. Neznamená to však, že musíme s průlomovými objevy, které opravdu otřesou vědeckou půdou, musíme nutně čekat roky. Se správným načasováním zveřejnění daného výzkumu Vám TU media ráda pomohou. Stejně tak s tím, jak konkrétně daný projekt komunikovat.

#medialnitreninkneboli #komunikacezaklademuspechu

Věda je fascinující dobrodružství. I ty největší výzkumy a objevy ale často zůstávají jen v myšlenkách, laboratořích, učebnách nebo na univerzitní půdě. Popularizace a komunikace vědy je velkým a perspektivním tématem.

A proto TU media spojila síly tentokrát s PhD Akademii Vysoké školy báňské v Ostravě. Během dvou dnů desítka vědců zjistila, proč a jak své výzkumy komunikovat a jak a kdy s různými typy médii komunikovat. I ten nejsložitější výzkum se dá komunikovat široké veřejnosti stručně, jasně, srozumitelně a sebejistě.

Jak popularizovat vědu?

Příběhy, příběhy a zase ty příběhy. Celý náš život je založen na lidském příběhu. A také vědecké objevy mohou být prezentovány jako fascinující příběhy vědce, daného objevu, které rozhodně zaujmou. Vizuální prvky. Nezapomeňte si připravit obrázky, videa či grafiky a pomůžete takto vytvořit srozumitelný obraz vědeckého bádání a zvýšíte tak možnost pochopení celé složité problematiky. Interaktivita. Zapojte své diváky, posluchače do interaktivní komunikace. Představte svůj výzkum novinářům ve svém přirozeném prostředí. Ať už se bude jednat o laboratoř, studovnu či plenér. Osobní přístup. Čtenář, diváci i posluchači, ale i novináři a donátoři vidí rádi takzvaně „pod pokličku“. Ukažte svou lidskou vědeckou tvář, představte se coby vědce, ale zároveň reálného člověka s vášní a zapálením pro svůj výzkum.

Jak konkrétně komunikovat s novináři?

Mediální trénink popularizace vědy TU media je zaměřen také na praktickou část. Naše interaktivní televizní i rádio studio přivezeme až k Vám na univerzitu, do školy, studovny. Tohle nás odlišuje od obecných, zajetých a nudných školení a lektorských lekcí. My Vás rovnou zapojíme do celého procesu vzniku mediálních výstupů. A okamžitě dostanete také zpětnou vazbu. A tuto možnost ocenili také vědci PhD Akademie Vysoké školy báňské v Ostravě, kteří náš dvoudenní mediální trénink úspěšně absolvovali.

Pár fotek z mediálního tréninku pro VŠB

Nejsme teoretici, ale vše co učíme, je z praxe

Na jedné straně více než patnáctileté zkušenosti z manažerské pozice, s pořádáním velkých seminářů a workshopů a na druhé straně komplexní znalost českého mediálního prostředí z největších tuzemských mediálních skupin.

Dejte nám o sobě vědět